Blodprov / hälsoutredningar

Du kan köpa ditt blodprov genom Nordic Vitality Clinic. Om du tar blodprov via annan aktör klicka här för att komma till bokningssidan.

Hälsokontroll kvinna

Nordic Vitality Clinic förstår att varje kvinna är unik och att djupgående kunskap om din hälsodata är avgörande för att leva ett optimalt liv. Det är därför vi noggrant har utformat vår hälsokontroll för kvinnor för att inkludera en omfattande analys av hälsomarkörer som är relevanta just för dig. Vår hälsokontroll ger inte bara insikt i din nuvarande hälsostatus utan hjälper dig även att upptäcka områden som kan förbättras, för en friskare framtid.

Vår hälsokontroll täcker allt från hjärt- och kärlhälsa till sköldkörtelfunktion, och från njur- och leverstatus till diabetesrisk. Vi ser också över dina vitamin- och mineralnivåer, ditt blodstatus, hormonbalans och inflammation, för att erbjuda dig en heltäckande hälsobild. Att boka en kontroll hos oss är ett första steg för att identifiera och förebygga eventuella brister eller avvikelser.

Hälsosamma levnadsvanor – som balanserad kost, regelbunden motion, rökfrihet, och måttligt intag av alkohol – är grundläggande för långsiktig hälsa. Vår hälsokontroll är ett verktyg för dig som är engagerad i din hälsodata och som vill ta din livsstil till nästa nivå.

Varför är en hälsokontroll viktig för kvinnor? Även om du lever hälsosamt och känner dig frisk, erbjuder en hälsokontroll hos Nordic Vitality Clinic en möjlighet att förstå din kropp på djupet. Vi rekommenderar kvinnor i åldern 25-35 år att genomföra en omfattande kontroll vart tredje år. Efter 40 är det klokt att överväga årliga kontroller, särskilt när risken för hjärt- och kärlsjukdomar börjar öka.

Regelbundna hälsokontroller kan avslöja tidiga tecken på problem och ger dig möjligheten att snabbt agera på avvikelser i dina hälsodata. Genom att känna till din unika hälsoprofil kan du få skräddarsydda råd för att förbättra ditt välbefinnande. Om du exempelvis upptäcker en hormonell obalans eller en brist på viktiga näringsämnen, kan du vidta åtgärder för att balansera din kost och livsstil.

Sammanfattning av hälsokontroll för kvinnor hos Nordic Vitality Clinic:

- Utförliga analyser av hälsomarkörer skräddarsydda för kvinnors behov.

- Detaljerad insikt i din hälsodata som hjälper till att forma en hälsosammare livsstil.

- Upptäckt av riskfaktorer och specifika blodvärden inom kritiska hälsoområden.

- Analyser inkluderar hjärta och kärl, sköldkörtel, njure, lever, diabetes, vitaminer och mineraler, blodstatus, hormoner och inflammation.

- En klar bild av din hälsa för att identifiera och hantera brister eller avvikelser.

- Tidiga indikationer på hälsoproblem som gör det möjligt med effektiv behandling i tidigt skede.

- Identifiering av hormonella obalanser och näringsbrist, vilket ger dig chansen att optimera din livsstil.

Hos Nordic Vitality Clinic är vi dedikerade till att erbjuda en personlig hälsoupplevelse med 48 specifika hälsomarkörer inklusive:

- 14 proteintester

- 3 hjärt- och kärltester

- 6 hormontester

- 4 levertester

- 6 njurtester

- 3 tester för andra viktiga markörer

- 4 lipidtester

- 5 mineraltester

- 3 vitamintester

Hälsokontroll man

Vår hälsokontroll för män är omfattande och innehåller ett brett spektrum av analyser speciellt anpassade för mäns hälsa, inklusive hjärt- och kärlfunktion, sköldkörtelns tillstånd, njur- och leverfunktion, diabetestendenser, samt vitamin- och mineralbalans. Vi tar även en titt på ditt blodstatus, nivåer av manliga könshormoner och inflammation för att ge dig en tydlig överblick av din hälsa.

Att beställa en hälsokontroll från oss kan hjälpa dig att identifiera både nuvarande och potentiella framtida hälsoutmaningar. Med den kunskapen kan du göra livsstilsförändringar som förbättrar och förebygger dessa tillstånd. Levnadsvanor spelar en stor roll; en balanserad kost, rökfrihet, måttligt med alkohol eller avhållsamhet samt daglig fysisk aktivitet är nyckelfaktorer för en god hälsa och för att minimera risken för vanliga sjukdomar.

Men även om du känner dig frisk och har en sund livsstil kan regelbundna hälsokontroller vara värdefulla. De erbjuder inte bara tidig upptäckt av avvikelser och sjukdomar utan också insikter i dina hälsodata som kan hjälpa dig att förstå din kropps välmående på djupet.

Vår rekommendation för friska män är att genomgå en hälsokontroll ungefär vartannat till vart tredje år upp till 30-årsåldern. När du når 40 bör du överväga att göra det lite oftare, kanske var 18:e månad, och efter 50-årsåldern rekommenderas årliga kontroller eftersom risken för hjärt- och kärlsjukdomar ökar med åldern.

Ja, vår hälsokontroll kan avslöja tidiga tecken på hälsoproblem. Att upptäcka dessa i ett tidigt skede kan dramatiskt öka chanserna för framgångsrik behandling. Våra blodprover kan också indikera om du riskerar att utveckla sjukdomar, även om du för närvarande inte har några symptom. Regelbundna hälsokontroller ger dig dessutom en förståelse för hur din livsstil och kost påverkar din hälsodata, vilket är avgörande för att kunna göra nödvändiga justeringar för ett förbättrat välbefinnande.

På Nordic Vitality Clinic har vi följande hälsomarkörer i fokus för män:

- 14 tester för proteiner

- 3 hjärt- och kärlmarkörer

- 3 hormontester

- 4 tester för leverfunktion

- 6 tester för njurfunktion

- 3 övriga relevanta tester

- 4 lipidtester

- 5 tester för mineraler

- 3 tester för vitaminer