Nordic Vitality Clinic

0760-017400

Provtagning

SAMARBETSPARTNERS

Vi mottager digitala remisser från våra samarbetspartners avseende provtagning och olika typer av injektioner som utföres på vår klinik. Ni kan också skriva ut remiss själva och ta med inför provtagning.

Medtag alltid legitimation vid besöket, provtagning eller administrering av läkemedel utföres inte utan giltig legitimation.